Jobs-koebenhavn.dk

Find ledige jobs i København.

It-arkitekt til Kriminalforsorgens Center for It og Digitalisering

Softwareudvikling i København

Synes du også, at it-arkitektur skal have jordforbindelse og være vedkommende? Og har du lyst til at sætte dit præg på, hvordan it-arkitektur udfoldes i praksis i en stor og mangfoldig organisation, der udfører en vigtig samfundsbærende opgave? Til vores it-arkitekturfunktion søger vi nu en it-arkitekt, der kan være med til at sætte it-arkitektur på dagsordenen.

Dine opgaver

Vi er godt i gang med at opbygge en fagligt stærk it-organisation, der i tæt dialog med forretningen skal sikre en effektiv, moderne og specialiseret it-understøttelse af Kriminalforsorgens virksomhed. Du kommer til at spille en nøglerolle i forbindelse med de mange både strategiske og operationelle valg, der skal træffes i den forbindelse. Du kommer til at forvalte et stort ansvar for, hvordan vi tænker vores applikations- og løsningsarkitektur fremadrettet. Vi står over for en række strategiske digitaliserings-indsatser samt udskiftning af eksisterende legacy-systemer.

Som it-arkitekt får du opgaver, hvor du skal:

  • Definere, dokumentere og realisere mål- og løsningarkitektur, herunder skabe en sammenhængende arkitektur for såvel de forretningsnære som administrative systemer
  • Medvirke til at definere og dokumentere arkitekturstandarder
  • Foretage konkrete arkitekturvurderinger fx i projekter, teknologivalg mv.
  • Udarbejde løsningsdesign i samarbejde med øvrige arkitekter og it-konsulenter
  • Kvalitetssikre...