Jobs-koebenhavn.dk

Find ledige jobs i København.

System Arkitekt – OneStopMoms2

Softwareudvikling i København

Introduktion:
Brænder du for at sætte retningen for løsningsarkitektur og design til komplekse IT landskaber og samtidig være med til at bygge løsninger, der understøtter samfundskritiks opgaver? Er du erfaren og god sparringspartner, som kan sikre kommunikation og fastholdelse af arkitekturretningen? Så har du her muligheden for at blive systemarkitekt i et stort udviklingsprojekt for One Stop Moms.

Systemarkitekt til komplekst udviklingsprogram
Du vil blive systemarkitekt på projektet OSM2, hvor du får ansvaret for løsningens arkitektur, platfom og tværgående designprincipper inkl datastruktur og bliver således et centralt omdrejningspunkt i den løbende udvikling af OSM2.

OSM2 er en løsning til opkrævning af moms for e-handel på tværs af EU. Løsningen giver byrdelettelser for danske virksomheder, forbedrer danske virksomheders konkurrenceevne, og er med til at sike et væsentligt provenu i den danske statskasse fra andre EU lande.

Løsningen gik i luften i 2021 men skal fortsat udvikles på i flere år fremad. Projektet består af ca. 80 personer og der udvikles i 3 domæne teams og 2 platforms team, vores release kører i 14 dages cyklus og understøttes af et DevOps team det står for deploy. På teams’ne arbejder vi efter agile principper og bruger scrum.

Det er for disse teams du skal sikre retningen i forhold til arkitektur og tekniske enablers. Herudover skal du til daglig...